अजानं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजानं शब्दप्रकार : तत्सम