अजा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजा शब्दप्रकार : तत्सम