अजपा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजपा शब्दप्रकार : तत्सम