अजगरः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजगरः शब्दप्रकार : तत्सम