अच्युतम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अच्युतम् शब्दप्रकार : तत्सम