अचेतसः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचेतसः शब्दप्रकार : तत्सम