अचिरेण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचिरेण शब्दप्रकार : तत्सम