अचिन्त्यं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचिन्त्यं शब्दप्रकार : तत्सम