अचाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली[सम्पादन]

अचाइ१

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [बा॰ बो॰] अचार ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी:


अचाइ२

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [अचाउ + आइ॰] आचमन गर्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] अचाइनु— क॰ क्रि॰ अचाउने काम गरिनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: