अचलेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचलेन शब्दप्रकार : तत्सम