अचलं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचलं शब्दप्रकार : तत्सम