अचरस्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचरस्य शब्दप्रकार : तत्सम