अचरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचरं शब्दप्रकार : तत्सम