अचम्म

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

नसोचेको र कल्पना नगरेको किसिम

उदाहरण[सम्पादन]

सबै प्राणीहरूको शरीरको संरचना अचम्मको छ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अंग्रेजी:

पद वर्ग[सम्पादन]

विशेषण

अर्थ[सम्पादन]

विश्वास नहुने

उदाहरण[सम्पादन]

त्यो क्षण उसलाई अचम्म किसिमको लागेको थियो।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अंग्रेजी: