अचकच

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचकच

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

क्रि॰ वि॰ निर्णयमा पुग्न नसकेर; अकमक । > अचकचाइ— ना॰ अचकचाउने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । ~ अचकचाइनु— अ॰ क्रि॰ अकमकाइनु । ~ अचकचाउनु— अ॰ क्रि॰ निर्णय लिन नसक्नु; अकमकाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: