अङ्गुल

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अङ्गुल शब्दप्रकार : तत्सम