अघोष

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अघोष

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

वि॰ [सं॰] १. स्वरचिम्टी यथास्थानमा रही दबाब र प्रकम्पनविना उच्चरित हुने -ध्वनि; जस्तै— क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ, स) । २. राम्ररी नसुनिने वा अस्पष्ट (आवाज, स्वर इ॰) । > अघोषित— वि॰ १. घोषणा नगरिएको; औपचारिक रूपमा नबताइएको; नियमपूर्वक दिनुपर्ने सूचना नदिइएको । २. अस्पष्ट (आवाज आदि॰ । अघोषीभवन— ना॰ भाषाविज्ञानअनुसार घोष ध्वनि (ग, ज, ड, द, ब इ॰) अघोष (क, च, ट, त, प इ॰) मा परिवर्तित हुने प्रक्रिया ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: