अघोर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अघोर

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

क्रियाविशेषण

अर्थ[सम्पादन]

वि॰ [सं॰ अ+घोर] १. ज्यादै डरलाग्दो । क्रि॰ वि॰ २. ज्यादै; धेरै; ज्यास्ती; बिछट्ट; अग्घोर; अग्घोरै । ना॰ ३. गोरखपन्थको औघड सम्प्रदाय । ४. कापालिक सम्प्रदाय । —पन्थ— ना॰ अघोर– मतावलम्बीहरूको सम्प्रदाय; अघोर सम्प्रदाय । —पन्थी— वि॰ १. अघोरपन्थको अनुयायी । ना॰ २. अघोरपन्थको जोगी । श्र अघोरी— ना॰ १. अघोरपन्थी । वि॰ २. नराम्रो वा जे पायो उही खाने; असत्ती । अघोरै— क्रि॰वि॰ ज्यादै; अत्यन्तै; अघोर ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: