अघं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अघं शब्दप्रकार : तत्सम