अग्ल्याइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अग्ल्याइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [ । अग्लि (+ याइ॰] अग्लिने किसिम, क्रिया वा भाव । [ > ] अग्ल्याइनु — क॰ क्रि॰ अग्लो पारिनु; उच्चो पारिनु । अग्ल्याउनु— प्रे॰ क्रि॰ अग्लो पार्नु; चुच्चो वा चुली पार्नु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: