अग्नौ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अग्नौ शब्दप्रकार : तत्सम