अग्निषु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अग्निषु शब्दप्रकार : तत्सम