अग्निः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अग्निः शब्दप्रकार : तत्सम