अगम

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अगम शब्दप्रकार : तत्सम