अगत्वा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अगत्वा शब्दप्रकार : तत्सम