अगतसूंस्च

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अगतसूंस्च शब्दप्रकार : तत्सम