अख्राउनु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अख्राउनु

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

प्रे॰ क्रि॰ अख्रन लाउनु; अख्रने पार्नु । अख्राहट— ना॰ अख्राइ । अख्रिनु— अ॰ क्रि॰ १. अख्रनु । २. अख्रने हुनु । अख्य्राइ— ना॰ अख्रिने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । अख्य्राइनु— क॰ क्रि॰ अख्रिने पारिनु । अख्य्राउनु— प्रे॰ क्रि॰ अख्रिने पार्नु । अख्य्राहट— ना॰ अख्य्राइ ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: