अखिलं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अखिलं शब्दप्रकार : तत्सम