अखिल

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अखिल शब्दप्रकार : तत्सम