अक्षि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्षि शब्दप्रकार : तत्सम