अक्षरः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्षरः शब्दप्रकार : तत्सम