अक्षयः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्षयः शब्दप्रकार : तत्सम