अक्रोधः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्रोधः शब्दप्रकार : तत्सम