अक्कर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अक्कर

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:वयताउता जान नसकिने अप्ठेरो अवस्था