अकीर्तिं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकीर्तिं शब्दप्रकार : तत्सम