अकार्ये

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकार्ये शब्दप्रकार : तत्सम