अकार्यं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकार्यं शब्दप्रकार : तत्सम