अकारो

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकारो शब्दप्रकार : तत्सम