अकाण्ड

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकाण्ड

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:हाँगाबिँगा नभएको,हाँगारहित

शव्द-प्रकार:क्रिया योगी

अर्थ:अकस्मात;अचानक;एकाएक