अकाट्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकाट्य

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:काट्न नसकिने;अकाट्यता (भावबाचक संज्ञा)