अकल्मषं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकल्मषं शब्दप्रकार : तत्सम