अकलुषित

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकलुषित

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:स्वच्छ,निर्मल पाप नभएको