अकलमन्द

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकलमन्द

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:बुद्धिमान्,चतुर