अकल

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकल

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:कठिनकामलाई सजिलोसित गर्ने खुबी,बुद्धि;सीप