अकर्मणि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकर्मणि शब्दप्रकार : तत्सम