अकर्ण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकर्ण

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:साबिकवाला स्वमीले हालवालालाई आफ्नो जिम्माको माल बुझाउँदा लेख्ने कागत

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:कान नभएको ,बहिरो