अकरणी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकरणी

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ गणितमा वर्गमूल नहुने सङ्ख्या । ~ अङ्क— ना॰ गणितमा वर्गमूलको हिसाबमा शेष रहने अङ्क (जस्तै– ८, १०, १५, १७, २४, २६ इ॰) ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: