अकर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकर

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:डुँडो; हात नभएको;महसूल वा कर नलागेको