अकबत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकबत

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:यमलोक;परलोक;मरेपछिको अवस्था