अकडाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकडाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू अकड (+ आइ॰] अकडिने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] अकडाइनु— क॰ क्रि॰ अकडमा पारिनु; अकड्याइनु । अकडाउनु— अ॰क्रि॰ १. अकडिने हुनु । प्रे॰ क्रि॰ २. अकडमा पार्नु; अकडिन लाउनु; अकड्याउनु । अकडिनु— अ॰ क्रि॰ १.आ६ना काम–कुरामा डटेर अडान लिनु; ढिपी गर्ने हुनु । २. अड्भाङ्गे भएर बस्नु; ठर्रिनु । ३. कठ्याङ्ग्रिनु; कक्रिनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: